top of page

RÓLUNK

A Kortárs Művészet Barátai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1068 Budapest, Király utca 76. fsz. 14.

Ügyvezető: Fenyvesi Áron

Cégjegyzékszám: 01-09-387180

Adószám: 27176171-2-42

Email cím: akmbnkft@gmail.com

Tevékenységre vonatkozó adatok:

 

A társaság a kulturális javak védelmével összefüggő célok megvalósítása érdekében a szellemi kulturális örökség kortárs képzőművészeti elemeit tudományos, örökségvédelmi, oktatási és ismeretátadási céllal gyűjti a Szépművészeti Múzeum („Múzeum”) számára. Ebben a körben a társaság az e kulturális javak által alkotott múzeumi gyűjtemény folyamatos gyarapításával a Múzeum közfeladatához kapcsolódó tevékenységet lát el a Múzeum alapító okiratának 4.1 pontjában meghatározottak szerint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény („Kult. tv.”) 37/A.§-a és 42.§-a értelmében. A társaság a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet szerinti 082064 múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenységet mint közfeladathoz kapcsolódó tevékenységet is ellát, melyet a Kult. tv. 87/A.§ (1) bekezdésébe foglalt rendelkezés alapoz meg.

bottom of page